skip to content »

music-plugin.ru

Zeekaart noordzee online dating

Stormen, stromingen, onvoldoende gelegenheid voor nauwkeurig bestek en oorlogsgeweld vormden doorgaans de reden om een nieuw wraksymbool in de kaart te moeten schrijven.Als men de categorie oorlogsgeweld in ogenschouw neemt, dan vormden de Duitse duikbootbedreiging en het mijnengevaar in de kustwateren het grootste obstakel in het volbrengen van een veilige oversteek of kustreis. ABOUKIR voor de Nederlandse kust bij Scheveningen tot zinken bracht.

zeekaart noordzee online dating-37

Tewaterlating Met de bouwopdracht voor een onderzeeboot aan Ing. Hardhandig, en met het verlies van 1460 man werd de Engelse marineleiding op het feit gewezen dat het gestopt liggen met oorlogsschepen op zee een uiterst riskante bezigheid is, en dat de dreiging die uitging van onderzeeboten voor vaartuigen anders dan langzame koopvaardijschepen veel groter was dan aanvankelijk aangenomen werd.De escorte ten spijt wist Schultz ook dit keer een vrachtschip te raken, het Engelse SS Assyria van 6370 BRT.Na ontdekt te hebben, dat de Assyria bleef drijven en zelfs pogingen ondernam terug te stomen naar de kust, achtervolgde Schultz haar en schoot een tweede torpedo in zijn kreupele slachtoffer die hierna wel zonk.Bij toenemende zeegang en windkracht (8-9 Bft.) waren de voorpostenboten niet meer in staat hun mijndetectieapparatuur te gebruiken.Dit had als gevolg dat de UB-61 als laatste boot in het kielliniekonvooi op 29 november 9 uur ’s avonds op een mijn liep en direct zonk in een positie 8 mijl west van Terschelling, even buiten de Westergronden.Gustav Berling, had staats-secretaris Rijksmarinedienst Alfred von Tirpitz, de latere grootadmiraal, op 4 april 1904 het startsein gegeven voor de ontwikkeling van het Duitse onderzeebootwapen, hetgeen resulteerde in de tewaterlating van de U-1 met behulp van de grote kraan van de Germaniawerft te Kiel op 4 augustus 1906. Wolf 60 jaar nadat korporaal Wilhelm Bauer zich in een, met handkracht voortbewogen, stalen constructie naar de bodem van de haven van Kiel liet zakken, waren de Duitse onderzeeboten, als een nieuw soort wolf in de maritieme schaapskooi, in staat in april 1917 een record van 881.000 BRT aan scheepsruimte tot zinken te brengen.

was men bij de Duitse marine- en regeringsleiding aanvankelijk sceptisch over de inzetbaarheid en de effectiviteit van een onderzeeboot ten opzichte van een oppervlakteschip bewapend met “big guns”, dan werden deze twijfels voorgoed weggenomen toen Ltz 1e klasse Otto Weddigen met zijn U-9 op 22 september 1914 binnen 1 uur de drie Engelse pantserkruisers H. Een getal dat nooit meer overtroffen zou worden, zelfs niet in de tweede wereldoorlog en waarmee een totale blokkade van Engeland nagenoeg een feit zou worden.

In het boek Der Krieg zur See 1914-1918 door Schout bij nacht Arno Spindler, uit 1941, wordt vermeldt dat de UB-61 op een mijn uit Sperre-68 is gelopen, een veld welk door de Engelse onderzeeboot E-51 is gelegd.

70 jaar later Wrakduikers van het Terschellinger duikteam Equador zijn gezegend met een door scheepswrakken bezaaide omgeving, waarvan een groot aantal met behulp van hun schip Ursus II binnen een paar uur stomen te bereiken zijn.

Dat de verraderlijke gronden langs de Nederlandse kust een potentieel gevaar vormen voor de scheepvaart is door de eeuwen heen ontelbare malen bewezen.

Zeekaarten van de Nederlandse kustwateren zijn bezaaid met wraksymbolen die stuk voor stuk met een nietig tekentje een grote tragedie vertegenwoordigen.

Honderdduizenden mijnen vormden de barrages voor de kusten van de Noordzee-landen, vanaf het begin van de eerste wereldoorlog royaal door de oorlogvoerende naties uitgezet. Met een snelheid van 10 knopen, ongeëscorteerd en zonder een zig-zag koers te varen werd de Aboukir als eerste getorpedeerd en zonk binnen 25 minuten.