skip to content »

music-plugin.ru

Wygrane marzenia online dating

wygrane marzenia online dating-30

programu komputerowego), musimy je certyfikować i zarejestrować do KAS, a to wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Nowelizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2016, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 wprowadziła nowe przepisy, a także zmiany i utrudnienia.Przykładowo, urządzając loterię przez Internet, musimy upewnić się, że wykorzystujemy do tego stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.

Najpóźniej dokumenty powinniśmy złożyć na około 3 miesięcy przed rozpoczęciem akcji.Na gruncie ustawy o grach hazardowych, organizatorowi i osobom biorącym udział w nielegalnej loterii, grozi kara pieniężna wymierzana przez dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), właściwej dla miejsca przeprowadzania loterii.Kara ta wynosi 100% przychodu z loterii dla organizatora oraz odpowiednio 100% uzyskanej wygranej w przypadku uczestnika.Organizator zapewnia też, że dane będą przechowywane przez okres 5 lat.I tu pojawia się konflikt z zasadami GIODO, które zabraniają udostępniać osobom postronnym danych osobowych uczestników loterii.Bowiem informacje zawarte w regulaminie pod żadnym pozorem nie mogą się już później zmienić.

W celu przeprowadzenia loterii, musimy zdobyć również gwarancję bankową.

Konsumenci są nieustannie otoczeni bodźcami, które mają zachęcić ich do kupienia konkretnego produktu.

Standardem są organizowane przez marki konkursy, w których można zdobyć atrakcyjne nagrody.

Zasady przeprowadzania loterii zostały szczegółowo opisane w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych znowelizowanej 15 grudnia 2016 roku.

Od 1 kwietnia 2017 roku weszły w życie dodatkowe obostrzenia i kary.

Przeprowadzenie loterii nie jest więc prostą sprawą i wymaga od jej organizatora dobrej znajomości przepisów, jak również cierpliwości.