skip to content »

music-plugin.ru

Women dating Køge

Obecně vzato je možné říci, že se všechny z nich snaží napodobovat tradiční kovové varianty, a to až do té míry, že věrně kopírují designové prvky, které u organických materiálů nemají žádný užitek.Některé například kopírují dvoudílné hlavice, třebaže samy jsou jednodílné.

women dating Køge-31women dating Køge-6women dating Køge-2women dating Køge-58

Toto nám prozrazují jak meče samotné, tak nejméně dva písemné zdroje, a sice Sága o lidech z Lososího údolí (kap.Nakolik můžeme říci, většina kusů se zdá být vyrobena z parohu a kosti, výjimečně ze zuboviny.Zde předložený katalog je v současné době nejpropracovanějším seznamem předmětů, který k danému období existuje.In this overview, we will try to sum the category of swords with bone, antler and ivory guard and pommels.Moreover, we will show their distribution in space and time and the possibities of the reconstruction.V řadě případů lze materiál určit jednoduše pouze z detailní fotografie, ale v několika případech jsme odkázáni pouze na archeologické zprávy.

Je jistou praxí, že jsou materiály označeny vágně, například „roh“ nebo „kost“.

Můžeme tak pouze poukázat na několik zajímavých nálezů, které by měly být předmětem dalšího zkoumání.

Meče s organickými jílci si v Dánsku udržely svou popularitu i po době vikinské, o čemž svědčí honosný meč uložený v kodaňském muzeu.

Organické komponenty samozřejmě vyvolávají otázku, zda meče jimi opatřené byly určeny ke stejným účelům, jako kovové varianty.

Není nám znám kus, který by nesl známky poškození, a několik kusů dokonce působí dojmem nepodařených kusů, které byly vyhozené.

Jedná se o meč zkonstruovaný na základě výše popsaných komponentů z Birky. Záštita je dlouhá 9 cm, vysoká 2 cm a 2,6 cm tlustá.