skip to content »

music-plugin.ru

Volk en vaderland online dating

volk en vaderland online dating-73

Willem Oltmans heeft vanaf zijn eerste dagboeknotities de gebeurtenissen in zijn leven vastgelegd.

Tegelijkertijd illustreren de gedocumenteerde memoires hoe men in Nederland in het preinternettijdperk voor informatie over bijvoorbeeld Suriname en Zuid-Afrika afhankelijk was van sterk gekleurde nieuwsmedia. After I had served four years in London, I was told to go to Nigeria.Maar omdat dit in Moskou werd geblokkeerd hadden we de man hier gewoon over moeten inlichten, zoals het hoort.” .(…) We begonnen dus met mijnheer Oltmans en mijnheer Van Dis, wat meteen al veel verpeste.„U wordt voorgesteld op deze televisiebeelden als de man met wie granman Aboikoni zijn achterste afveegt,” vertelde ik Desi. Michel de Jong Memoires / Willem Oltmans Willem Oltmans (1925-2004) was niet alleen omstreden vanwege zijn exuberante mediaoptrens, maar ook door zijn ongrijpbaarheid.Dit 42ste deel van zijn bewerkte dagboekaantekeningen - over de tweede helft van 1986 - laat bij uitstek zien hoe Oltmans verschillende rollen combineerde.John liep naar een telefoon, en kwam even later terug.

„Vertel de bevelhebber wat je mij vertelde, Willem.” „Is hij aan de lijn? Bouterse was kennelijk in een bespreking, maar was verbaasd te horen wat ik hem vertelde.

liet op het nieuws een gedramatiseerde overhandiging van een aktetas door de spion Felix Bloch aan een kgb-man zien.

Mam zei altijd al: „Truth is stranger than fiction.” Wanneer televisienieuws nu fictie gaat vermengen met actualiteit, is het hek van de dam. 12 juli 1989 Ik reed naar Pretoria en had een intens gesprek met Theo Albrecht in Burocadia. I think, you are basically a conservative, Willem, that is the generation gap between us.” Hij toonde me een memo van drie pagina’s, afkomstig van „an outside source” waarin opmerkelijke dingen over mijn komende boek werden gezegd. Het was „didactic in nature but negative about the sadf.” Ook werd het boek beschouwd als hogelijk kritisch ten aanzien van de politieke leiders van de regerende Nationale Partij.

„Waarom praat je met die kerels van ,” was zijn eerste verwijt.

„Omdat het tenslotte ook journalisten zijn en je ze beter voor dan tegen je kunt hebben.

Ik zoek bovendien geen erkenning, want ik erken mezelf voldoende om „erkenning” van 7 juli 1987 Wat er gisteravond gebeurde, is niet te beschrijven.