Виагра dori cialis original online

Римува се с Ниагара, където много влюбени изкарват медения си месец, а също си прилича по звучене с "vigor" - сила, мощ, енергия и "virile" - мъжествен, възмъжал.

В химичната структура на Sildenafil има 55% - С, Н - 6,37%, N - 17%, О - 13% и S - 6,76%.

- Предимно психогенна - настъпва внезапно, спонтанната ерекция е запазена и е съпроводена от или предизвиква депресия. Диагнозата се поставя на базата на анамнеза, клиничен преглед и параклинични изследвания Доскоро съществуващите методи на лечение са външни вакуумни екстрактори, интракавернозни инжекции на вазоактивни субстанции, интрауретрална апликация на вазоактивни субстанции, пенилни имплантанти, съдово-реконструктивна хирургия и хормонална терапия.

Висока е ефективността и при пациенти със заболявания на простатата, където ЕД е често срещано страдание.

Най-важното качество на едно лекарство е неговата ефективност.

Ефективността на Sildenafil citrate (VIAGRA®) е доказана в много проучвания.

Sildenafil citrate (VIAGRA®) притежава огромна база данни, доказващи нейната безопасност.

Според проучване, направено от Gil A, Martinez et al.[14] 82% от жените са удовлетворени от факта, че техният партньор се лекува с Sildenafil citrate (VIAGRA®) а 95,4% имат желание това лечение да продължи.