skip to content »

music-plugin.ru

Datingsider danmark Bornholm

Ved sin ankomst til Danmark havde general Dewing instruks fra feltmarskal Montgomery om ikke umiddelbart at sende britiske styrker til Bornholm af hensyn til "mulige internationale komplikationer" og på grund af rygter om, at Sovjetunionen var interesseret i øen.

datingsider danmark Bornholm-7

En særlig opgave forestod med at disciplinere de mange deserterede tyske soldater, som var strømmet til øen sammen med tyske flygtninge og nu flakkede rundt. Den allierede styrke, som skulle modtage de tyske troppers overgivelse på dansk jord, ankom til Kas-trup Lufthavn fredag den 5. Han lod det tyske antiluftskyts beskyde de sovjetiske rekognosceringsfly. maj uden varsel tordnede ind over Rønne og Nexø, spredende død og ødelæggelse. Det turde vel nu være øjeblikket, hvor den nyslåede danske befrielsesregering trådte i karakter.De mødte ingen modstand, eftersom Tysklands totale kapitulation var en kendsgerning. Den uofficielle del af virkeligheden var, at den sovjetiske besættelse bekymrede både befolkningen på Bornholm og regeringen i København. von Stemann, som var den danske myndighedsperson, der under hele forløbet havde den daglige og direkte kontakt med de sovjetiske myndigheder på øen, kritiserer i sine erindringer den danske regerings forsigtige politik.Alligevel fastholdt øens tyske ledelse, at overgivelse skulle ske til britisk militær. Det var kun udadtil, man nærmest lod som ingenting. Amtmanden skriver ligefrem, at danske centralmyndigheder var bange for russerne."Bornholmerne har aldrig tilgivet det øvrige Danmark jubelen den 5.maj – inden freden nåede deres ø", skriver historikeren dr. Hans Kirchhoff i bogen "Samarbejde og modstand under besættelsen". Og for en nation, der i de forløbne år havde mistet 20 millioner af sine indbyggere og 25 procent af sit produktionsapparat, var bombningen af Bornholm en beskeden affære.Følelserne er lige så forståelige, som de er urimelige. Både regeringen, general Dewing og Værnemagten pressede på for at få englænderne til at gribe ind. Som general Dewing siden udtalte, var Bornholm et "sekundært detaljespørgsmål", som man ikke kunne risikere at skabe en konflikt på. [email protected]@-Rubr.13.www:www Med et netabonnement kan tidligere artikler om besættelsen og befrielsen læses på MOD BORNHOLM Det sovjetiske bombardement af Bornholm den 7. maj 1945 blev udført af 119 kamp- og bombefly, dækket af 62 jagere. 387 huse blev jævnet med jorden, og i alt 3756 ejendomme var berørt af ødelæggelserne.

I London havde man forlængst forudset, at Bornholm kunne give komplikationer, men det forhindrede ikke Churchill og det britiske Foreign Office i at foreslå, at man gik i land uden at advisere russerne først. der som chef for den vestlige alliances kommando SHAEF sagde nej. Hans Kirchhoff fortsætter: De russiske bombardementer af Rønne og Nexø den 7. Bornholms Museum har en seværdig stationær udstilling om bomber og besættelse i maj 1945.

Moskva fortalte aldrig den danske regering noget om, hvor længe man agtede at holde Bornholm besat, og det var denne uvished kombineret med tilstedeværelsen af den store sovjetiske garnison, der pinte både bornholmerne og den øvrige del af nationen.

Da det hele var ovre, skrev en hovedstadsavis om de stærke følelser, meddelelsen om rømningen havde udløst, og som viste,"hvor stort spørgsmålet var for os, og hvor varmt det lå os på hjerte".

For øen lå for tæt på den sovjetiske zone til, at generalen ønskede at handle alene.

Med sin nærmest tropiske vegetation og sandstrande mellem stejle klippevægge, er det som om det smukkeste fra Bornholm er samlet tæt på Sannes Familiecamping ved Gudhjem.

Da han gik hjem, var det med besked om, at han ikke ville forstyrres!