skip to content »

music-plugin.ru

Dadka online dating

dadka online dating-27

Marwaliba Eebe si gaar ah ayuu ula hadlaa dadka Muslimiinta ah marwaliba Aayad waliba wuxuu yiraahdaa "kuwa xaqa rumeeyey".Waxaa uu Eebe u balen qaada "kuwa xaqa rumeeyey" Janna .

dadka online dating-71dadka online dating-84dadka online dating-16dadka online dating-41

mise qof kalaa kula socda 9 — Qof kalaa lla socda (La hadalka bilayska/bulnsiyaha ) Sarkaal, waxaan u malaynayaa inaan lunsanahay Waa sidee sida ugu wanaagsan ee aan u tegi karaa cinwaankan Ma 1 caawin kartaa 9 Anaa hayaa khanidad Xubinta 12a ad — Meelo aad 57 I could not find it on this map What is the address 9 Did you have trouble getting here 7 — No, your directions were very clear — No, I didn't have any trouble — I am afraid so Can I give you a nde somewhere 7 — If it's not too much out of your way Thanks a lot for the nde Goodbye (To a bus driver ) Excuse me Is this bus going downtown 7 What is the fare , please 7 I would like a transfer , please I am going to Omni Shopping Center Do I get off here 7 Waan ka hell kan waayey khanidada Maxuu yahay cinwaankani 7 Ma dhibaatay kugu noqotay sidaad u tegi lahayd halkaan 7 — Maya, tilmaantaadn aad bay u caddayd — Maya, wax dhibaato ah ka lama kulmin — Waxaan ka cabsiqabaa may sidaasi dhacday Ma kuu qaadaa meel uun 7 — Haddu aanay waddadaada aad uga leexsanayn Waad ku mahadsantahay qaadidda Nabadgelyo (La hadalka dareewalka/shufeerka/ wad aha baska ) Raalli iga ahow Baskani ma ku socdaa faras magaalaha 7 Waa immisa kiradu, fadlan 7 Waxaan u baahnahay gudbis, fadlan Waxaan u socdaa Suuqa Omni ee ku yaal Halkan ma ku degi karaa 7 58 Lmt 12 — Going Places (On the phone ) Could you send a cab to 1824 (eighteen twenty-four) Jefferson Street, please?Kani ma lambarka talafoonka xafhskaagaa 9 (Iyadoo lala hadlayo xidhndhiyaha talafoonka ) Xidhndhiye 7 Waxaan rabaa tirada talafoonka Joon Beergar Magaca reerknsu waa Beergar, waxaa loo higaadiyaa B-E-R-G-E-R Magacnsana waxaa layidhaahdaa Joon, waxaa loo higaadiyaa J-O-H-N Xidhndhiye, waxaan rabaa inaan waco dibedda oo ah filadelfiya, bensalfeeniya Qofka aan wacayaa waa Tiradusuna waa Magacaygu waa Kani waa qof qofkale toos ula hadlava Kani waa saldhig saldhig kale la hadlava This is a collect call Kani waa yeedhid adiga lagugu soo dalacayo 66 Unit 13 — Conveying information I'm sorry I think I've got the wrong number I'm sorry There's no one here by that name I think you've got the wrong number The line is busy No one answered The Western Union office Where is the nearest Western Union office 9 I would like to send a telegram to , please I would like to send a telegram to by the least expensive way possible What is the minimum charge 9 This is the text of the telegram How much would I have to pay 9 How long will it take to get there 9 The post office Is there a post office near here 9 Where is the nearest post office 9 How much postage does this letter need, please 9 Waan ka xumahay waxaan u malaynayaa tiro khaladan Waan ka xumahay, qof magacaa layidhaahdaa halkan ma joogo waxaan u malaynayaa tiro khalada ayaad haysataa Laynkani waa mashquul Qofna kama jawaabm Xafiiska Western Unionka, Xagee baa inoogu dhow Western Union xafnskooda 9 Waxaan rabaa inaan telagaraam u diro , fadlan Waxaan doonayaa inaan telagaraam u diro sida ugu jaban ee la heh karo Muxuu yahay qnmaha ugu van 9 Kam waa qoraalkn telagaraamka Imisa ayaan bixiyaa 9 Intee bay qaadanaysaa in halkaa lagu tago/gaaro 9 Xafiiska boostada Xafiis boosta ahi halkan ma u dhowyahay 9 Waa xagee xafiiska boosta ee inoogu dhowi 9 Qnmo in tee ah bay u baahan tahay warqadani in lagu diro, fadlan 9 Xubmta 13aad — War gudbintan 67 I would like to send this letter by S pecial Delivery I would like to send this by Registered Mail I would like to send this package to I would like to have five airmail stamps to Kenya I would like to have a book of 32- cent stamps, please Do I need more postage on this letter?I would like to buy a money order for fifty dollars, please How much does it cost by regular mail/airmai P Waxaan rabi lahaa inaan warqadan u diro si gaar ah Waxaan rabi lahaa inaan ku diro tan boos dnwaan qashan Waxaan rabi lahaa inaan alaabtan u diro Waxaan u baahanahay shan tigidh oo Knnya ah Waxaan rabi lahaa buuk ah 32- baystayn (taano) oo tigidho ah, fadlan Miyaan baahanahay man tikigho kukordhiyo warqadaan 7 Waxaan rabi lahaa inaan ubsado konton doolar oo ah jeega wareega .\A \J SHOE kalsoom TRUST kabnid MATCHES A * A^ A A A * 4 kalkaahso caafimaad NURSE kabalveen IXUUUI T vvl 1 BARTENDER *■ J J 11 X A -Av^ A l -Aw—* a kalkaahye sharci LEGAL ASSISTANT WAITER kalluun FISH kabalyeenyad WAITRESS kalabadh HALF kabaha cayaaraha SNEAKERS kalaro CRAYONS kabo teems TENNIS SHOES kalaam CLAM kabood OVERCOAT kale OTHER karbuuno FLASHLIGHT kambam COMPANY kartoon PACKAGE kan THIS kartuush CASE kantaluub CANTALOUPE karraam CLERK kansar CANCER k ark and ALTERATION kanusad CHURCH karaya BOILING kami'sadda vahuudda SYNAGOGUE karaakar CRACKERS kahor BEFORE karaani badeeco STOCK CLERK RFSFRVFD kantaan ABLE Kdyuiu RFSFRVATION karooto CARROT SAVE kasta EVERY kayar LESS kastuumc UNDERWEAR, kaa THAT PANTIES kaabai j CABBAGE kasoo horjeedid TO OBJECT kaatun RING kashawnto SCREWDRIVER kaadi macaan DIABETES kaggan FIRM kaadihays BLADDER kaftan JOKE kaadh CARD kafaalo qaadid SPONSOR kaadhka deynta CREDIT CARD Ereyo wax tar ah Soomaah-Inginisi 1 kaafi COFFEE koodh gun HOUSECOAT kaalmo HELP koodhka roobka RAINCOAT kaawiyad IRON koofiyad HAT kedis SUDDEN kooke COCOA kelbed PLIERS koolifalaawer CAULIFLOWER kelyo KIDNEYS koonfur SOUTH keh SINGLE koowaad FIRST kehnimo ALONE, LONELY kooyo BOOTS keenshah BRA ku bedehd REPLACE keenid BRING ku bund JOIN kijin KITCHEN ku xiga NEXT kiro KIRORENT ku dar PLUS kicitaan GET UP ku dand INCLUDE kildhi KETTLE ku dhegan TIE CLIP kilhga shaaha TEAPOT ku dhufasho HIT kilhga kaafiga COFFEEPOT ku cidhndhin SQUASH knmiko CHEMICAL ku filan ENOUGH, kiimiko yaqaan CHEMIST SUFFICIENT kor ABOVE kubbad BALL kordhinta PAY RAISE kubbadda temska TENNIS mushaharka kutaan FLEA koraya GROW kur HILL kontaan GROWTH kursi CHAIR kond CLIMB kushnn KITCHEN koronto ELECTRICITY kudhinn RECOMMEND koronto cabine ELECTRICITY kulh ALL METER kulliyad COLLEGE koronto yaqaan ELECTRICIAN kulan MEET, TOGETHER koley BASKET kulayl HEAT kombiyuutar COMPUTER kuulayl HOT koob CUP, MUG koox GROUP L koork lskuruu CORKSCREW la bixid WITHDRAW kooras COURSE la jebiyey DEFEAT koodh COAT la xidhay la xidhndh CLOSED CORRESPOND 157 158 Useful Wordlist Somali-English abajibaar abadaba abaad abeen abo abolaab acag acag baxin aga xumaado aga yaabee aga adkaaday agama maarmaan agu farxo agu qoslo af a ma degaan amandaayo aws ahaansho ayloon aab aab jeex aaji aad aakun aan eh eexin e'g list nn dhanaan nn dhanaan cagaaran nn mac a an SQUARE BOTH SECOND CREAM PAIR DOUBLE, TWICE MONEY PAYMENT UNPLEASANT MAYBE, PERHAPS DEFEAT NECESSITY PLEASANT FUNNY BONE DESERT LAUNDROMAT PEANUT BELONG NYLON CHEST HEARTBURN ALIEN KICK BUT BRANCH WITH TURN EQUAL LIST LEMON LIME ORANGE CATTLE loo maleeyo loobister lug luqad luqun Iumay lumin Luuhyo M matoor majaajillo maxkamad makhaayad madbakh madax mad ax banaani madax xanuun madaxwayne madaxa garsoorayaalka madadaalin madadaalo madiimad madow mar 1 abaad mar walba markab marku marmar marada qubayska maraq maraykan mann maro SEEM LOBSTER LEG LANGUAGE NECK DISAPPEAR LOSE JULY MACHINE, MOTOR HUMOR COURT CAFETERIA, RESTAURANT KITCHEN HEAD NDEPENDENCE HEADACHE PRESIDENT FOREMAN AMUSEMENT RECREATION BOWL BLACK, DARK AGAIN ALWAYS SHIP WHILE OFTEN, SOMETIMES BATH ROBE SOUP AMERICAN ROUTE FABRIC, MATERIAL maro mns mastard mastarad masrax maskax maskax badan masaxaad masar masarka afka masaf masawir masaajid masaafo mas'uul mash mums mashquul mashiin mashnnka weelka dhaqa madhan macdan macdan qode macmacaan macalin macaash macaan magac magaca reerkuna magaalo mafag maqsn maqh maqhd maqhga suugada Ereyo wax tar ah TABLECLOTH MUSTARD RULER PLATFORM BRAIN, MIND INTELLIGENT ERASER SCARF HANDKERCHIEF TRAY ART, PICTURE MOSQUE DISTANCE RESPONSIBLE MUSHROOMS BUSY ENGINE DISHWASHER EMPTY MINERAL MINER DELICATESSEN, PUDDING TEACHER GAIN DELICIOUS, SWEET NAME LAST NAME CITY, TOWN CAN OPENER WAREHOUSE PANS HEAR SAUCEPAN S oomaaii - Inginisi maqhga shnhda maqnaansho maqas maqalhaye maqan maqaar maktabad makaanig makunad malqacad mallaay malawax manhaj mahdar mahad mahadin maydh maydhasho maykab mayl Maajo maad leh maado Maarso maacuun maal qabeen maalqabeen maal in maalin kasta maamule maamule dugsi maanta maanays 159 FRYING PAN AWAY SCISSORS CASHIER ABSENT SKIN LIBRARY MACHINIST, MECHANIC, AUTO MECHANIC RAZOR SPOON, TEASPOON FISH PANCAKES CURRICULUM RESTROOM THANK APPRECIATE WASH SHOWER MAKE-UP MILE MAY FUNNY SUBJECT MARCH DISHES WEALTHY RICH DAY EVERY DAY MANAGE PRINCIPAL TODAY MAYONAISE 160 Useful Word list Somali-English LIl CLCIud U ATT IIII IMIdal SAW II JCLC1C RFPRFSFIMTATTVF Ill UUa RANANA [I1CLCUU ni UUUa Ua HI TP TMPi meesa jaako \h S 1 mudalab BAKIh NDh K, meesha jimicsiga /~ \7\ #XT A CUT* 4 GYMNASIUM WAITER meesha dabka FIREPLACE mudalabad WAITRESS meel PLACE, POSITION, rnudane ill vi u 1 1 v/ GENTLE SPOT mudaharaad PROTEST Ill CCllla Ud NOWHFRF mi i Hn PFRIOD IIIIU Ka SLa PATH Ill UUUIlarda U O 1 ixliv C miu Kaic AINU I ru Lt\ mur Kacasno ^PP ATM mid walba EACH muraayad MIRROR mid ahaan NEITHER muraayadaha SUN GLASSES midnimo UNITY qoraxda midab COLOR murugsan WORRIED midab furan midig midoobid mindh misko mishun midho FAIR RIGHT UNITE MINUTE HIPS MACHINE GRAIN murugo muruq musbaar mustaqbul musqul DEPRESSION, SAD SORROW MUSCLE NAIL FUTURE BATHROOM, RESTROOM, Ton FT mi Ivan J MILLION musnanaaro ^AI AD V WAPi P^ mihx SALT mugdi DARK mindi 11111 IU1 KNIFE muqdur A X Af~\l 1MT AMUUN 1 mindhicir INTESTINES mu Kulaal PAT LAI mineuunn m A M m. m * m COPY muniim 1\Jl Df YD T A MT IMr UKl AIN I , minaraale MINERAL WATER NECESSARY mus TABLE muus BANANA mnska qadada DINING TABLE muusik MUSIC mnska kaafiga COFFEE TABLE muuqan waa DISAPPEAR • mnsaamid mnsaan mnsaamyad miisaaniyad qoondaysan WEIGH SCALE BUDGET FUNDS N nabar calooleed nabad gelyo natnjo ULCER PEACE EFFECT Ereyo wax tar ah Soomaali-Inginisi 161 naxdin naxanis naxanis lahayn nadaafad nadnf nasasho nasnb nasnb badan nasnb daran nacas nacayb naf naftayda naqshad sameeye naqad nal nayl naas naag naagta naagtaada naaneys neef neefsasho nijaar mdaam mgis mgis rageed run mn gun nin mudane ah mnkaaga SHOCK KIND UNKIND HYGIENE CLEAN REST CHANCE, LUCK LUCKY UNLUCKY FOOL, SILLY BITTER, HATE SELF MYSELF DRAFTSMAN CASH LAMP, LIGHT, LIGHT BULB LAMB BREAST WOMAN WIFE SPOUSE NICKNAME ASTHMA BREATHE CARPENTER METHOD, SYSTEM UNDERWEAR, PANTIES BRIEFS MAN HANDYMAN/ HOUSEMAN GENTLEMAN HUSBAND, SPOUSE mnkaagu dhalay myad myad xaadhan myad fucan nugtayn nngtayn xidhan nolol nooc nooc fncan Noofambar nool nus nusa saace nuqul W wax wax tegey wax dhigasho wax ku ool wax yeello wax is wada waxba NONE, waxband waxwalba waxaaga wakhti wakhti dambe waddo waddo baaskeel waddo bushkuleeti waddo tareen waddo furan waddo wareegsan STEP DAUGHTER APPETITE FRANK GOODWILL NECKTIE, TIE BOW TIE LIFE KIND, SORT QUALITY NOVEMBER ALIVE, LIVE HALF BREAK COPY THING PAST STUDY EFFECTIVELY DAMAGE AUTOMATIC NONE, NOTHING EDUCATE ANY YOURS MOMENT, TIGHT LATE AVENUE, ROAD, STREET TURNPIKE TURNPIKE RAILROAD FREEWAY BELTWAY 162 Useful Wordhst Somali-English wadne wadne joogsi wada shaqayn wadada gollaha wad an wadani wadaad wade wadid war wargeys warqad warqadda warbixjnta warqadda aqoonsiga waraysi wareeg wan ye wastaad wasaq leh wasnr wacdi waqti fncan waqtiga wakaalad wal ax-shay walaasha walaal waydnn wayn waax waax qallal waar HEART HEART ATTACK COOPERATE HALLWAY LAND CITIZEN PRIEST CHAUFFEUR, DRIVER DRIVE, OPERATE INFORMATION, NEWS NEWSPAPER LETTER, PAPER REPORT CARD ID CARD INTERVIEW CIRCLE BROADCASTER BRICKLAYER DIRTY MINISTER CEREMONY FUN DURING AGENCY OBJECT SISTER BROTHER ASK LARGE, WINE DEPARTMENT, SECTION STROKE YARD waardiye waaskada dabaasha waalid waayo aragnimo webi weji wershed welwel welwelay well weligeed weyn weerar weedh weel weel dhaqe wisaaqyo wicid wiqjyad Will wul saaxnb ah wiilkaaga woqooyi H hab hab sun habboon habsan habar yar habayn habeen habeen badh GUARD, NIGHT WATCHMAN YARDMAN SWIMMING POOL PARENTS EXPERIENCE RIVER FACE FACTORY, INDUSTRY ANXIOUS, WORRY WORRIED STILL NEVER HUGE ATTACK SENTENCE DISHES DISHWASHER EARRINGS CALL OUNCE BOY BOYFRIEND SON NORTH SYSTEM HUG RELEVANT LATE AUNT ORGANIZE NIGHT MIDNIGHT Ereyo wax tar ah Soomaali-Inginisi 163 1 11 haddii lr nelid rll NL, u AUN, ufc J nadyaa ulrl RECEIVE hadal heshns DEAL naoai xun hehkobtar HELICOPTER nadeer heer LEVEL, RATE hadiyad PRESENT ll CGo hargab INFLUENZA, FLU Illgda Ulil Or LLL harqad PILLOW CASE ill lad t Lrivjn i cj iii ivj harqaanle SEAMSTRESS, niii D ivi r.M i TATT OR Mlll U Uai adi T AMR Hal U T AKF hilih Hicr^aa 11111 U Ulguug POULTRY iniiwi i 11111 U UUU1U POT IT TRY naan niii D GOUIaal RAPON RAM nagaajin TMPT?acmaha shaadhka t yai\ rrn pi TT1T A TXT SHOWER CURTAIN bacda qubays Ka SLENDER caato lafa ah SHRIMP shinmbi, xayawaan SLIM dhuuban Dd UU KU J 11 a SI TP cii Kachn crararika CUT TT xian dumarka CUV on I Al Ml UUUa SLIPPERS dacas ctdt nvrnc Waiaal U lo KU da DC SLOPPY qoyan iyo shooyo ah SLOW tartnb, qunyar hi lira SMALL var SIGHT aragti SMART xanif SIGN saxnx SMASH burbunn SIGNAL baaq, signal SMELL unn SIGNATURE saxnx SMILE qosol 130 Useful Wordhst English- Somali SMOKE qnq SPARK dhinbul SMOOTH siman SPEAK hadal SNACK cunto fudud SPECIAL gaar ah SNEAKERS kabaha cayaaraha SPECIALIST takhasus yahan SNEEZE hmdhiso SPEECH khudbad SNOW baraf SPEED xawaare, xawh SOAP saabuun SPELL yeedhin, higaadin SOCIAL SECURITY badbaadada SPEND isticmaahd bulshada SPICES xawaash SOCIAL WORKER shaqaale bulsho SPINACH ishinn 1 k J \J KAMA.

1 SOCIETY bulsho L^la tpcrtrl lr 5)1^ SOCKS sharabaado kaxayn SODA soodhe SPONSOR kafaalo qaadid SOFA kursiga dheer ee SPOON malqacad, qaado fadhiga SPORT SOFT uhcsan SPOT bar meel SOIL cud SPOUSE ninkaa^a ama SOLDIER askan naagtaada SOLID shay adke ah SPRAIN murkacasho SOME qaar SPREAD fidid SOMEBODY qof uun SPRING xihga guga SOMEONE qof SQUARE afar gees, labajibaar SOMETIMES marmar SQUASH lskuwaash, du SON wiilkaaca cidhudhin SON IN-LAW wnlka aad sodohda/ STAIRWAY jaranjaro, sallaanka soddogga u tahay STAMP tigidh SONG hees STAND taagm SORROW murugo STAR xiddig SORRY ka xumaan STARCH istaan SORT nooc, cayn START bilaabid SOUND ^^^^ ^^^^ cod STATE qaran, xaalad SOUP maraq STATEMENT qoraal xisaabeed, l 7 SOUR dhanaan odhaah SOUR CREAM caano dhanaan STAY joogid SOUTH koonfur STEAK busteeki SPACE hawada sare STEAL xadid STEEL STEP STEPDAUGHTER STEPFATHER STEPMOTHER STEPSON STILL STOCK CLERK STOCKINGS STOMACH STOMACH-ACHE STOP STORE STORY STOVE STRAIGHT STRANGE STRANGER STRAWBERRY STREET STRENGTH STRIKE STRING STRING BEANS STROKE STRONG STUDENT STUDY STUPID Ereyo wax tar ah bir xadnd ah talaabo gabadha xaaskaga, ninkaagu dhalay adeer (qaba hoyadaa) aayo, eeddo, naagta abahaa qabo wnlka xaaskaaga ninkaaga dhalay, wnlka ninkaagu ama naagta aad guursataa hore u dhashay well karaani badeeco sigisyo dhaadheer calool calool xanuun joogsi dukaan sheeko cunto kanye saani la yaab leh qof qalaad istaroobeen waddo awood mudoharaad dhagaati, xaang digir dhuudhuuban waax qallal xooggan arday wax dhigasho doqon Ingirusi-Soomaali SUBJECT SUBTRACT SUBWAY SUCCEED SUCH SUDDEN SUFFER SUFFICIENT SUGAR SUGGESTION SUIT SUITCASE SUMMER SUN SUN GLASSES SUNDAY SUPERMARKET SUPERVISOR SUPPLIES SUPPLY SUPPORT SURFACE SURGEON SURNAME SURPRISE SWEAT SWEATER SWEET SWIM SWIMMING POOL 131 maado kalajand tareenka dhulka hoostnsa mara horumand oo kale kedis haya ama ku dhacay ku filan sonkor fikrad bixin, talo soo j ad in koodh iho surwaal isu eg, suudh shandad, boorso xagaa qorax okiyaalaha, muraayadaha qoraxda Axad suuqa carwada hoqooge saad, alaabo sun, qaybin taageend dusha sare dhakhtarka qalnnka magacaaga ugu dambeeya yaab, amankaag dhidid funaanad macaan dabaal waaskada dabaasha 132 Useful Wordhst English-Somali SYNAGOGUE SYSTEM T T SHIRT TABLE TABLECLOTH TAIL TAILOR TAKE TALC TALE TALK TALL TANGERINE TAP TAPE TAPE MEASURE TASK TASTE TASTY TAX TAXICAB TEA TEACH TEACHER TEAPOT TEAR kamisadda yahuudda hab, nidaam TEASPOON gar an mils maro mus dabo (nin) dawaarle/ harqaanle (ah) qaadasho bootarka waxa laga sameeyo sheeko hadal dheer nooc bin macaanta ka mid ah taabasho, gargaraacid sharooto cabbir, laybka qiyaasta shaqo dhadhan dhadhan leh cashuur tagsi shaah barnd macahn, bare kilhga shaaha, jalmad googoyn, kala j e ex id malqacad yar, qaaddo shaah TECHNICIAN TEETH TELEGRAM TELEPHONE TELEPHONE DIRECTORY TELEVISION TELL TEMPORARY TENANT TENNIS TENNIS SHOES TERM TERRIBLE TEST TEXT TEXTBOOK THANK THAT THEATER THERE THICK THIN THING THINK THIRSTY THIS THREAD THRIFT SHOP THROAT THROUGH THROW THUNDER THURSDAY farsamoyaqaan llko telagraam talafoon tusaha talafoonka tehfisyoon sheegid ku meel gaadhkirayste ljaarte kubbadda teniska kabo terns xilh baqdinleh tijaabo qoraal buug dugsiyeed mahad taa, kaa gole maaweelo halkaa qaro weyn qaro yar, caato, dhuuban wax feker haraad kan dun dukaan alaabo jaban cuno, dhuun ka gudbid tuund onkod, gugac Khairuis Ereyo wax tar ah Ingimsi-Soomaali 133 TICKET ti crirl}i TRAIN tareen lie nugtayn TT) ATM CTATTHM ci in ni no t o r*f*^nl r £a saiuniga larcci LKd TTP C\ TP Dirt a nngtayn Ka lagu r% ^ 1 1 fl Deueiiu a ah to TDAMCT ATf YD IKAINo LAl UK lurjume TIGHT TD AWCDADT gaaoiio TTfl WT^ i lun l o SUl Waal Jl Ull Ka KU p mi v a V T O T\/*\ T\ A TTA\T TRANSPORTATION gaadud dhegan TRASH qasmn TIME wakhti TRAVEL socdaal TIRED daallan 1 ill t i XT TRAY masaf, sinixi TOAST duban uciicuu an TODAY maanta TRFF TOE suulka cagta TRICK Vhavaann fwild j CUXll U TOENAIL cidida suulka cagta TRIP safar TOGETHER Vnllan Tn ATmi c IKUUd Lc dni Daato TOILET dll Ulli 111UOUU1 surwaalo TOILET BOWL ^odka sax ar ad a larraaqaa TOTT FT SFAT Id UILIgd g UUJva T TOT/" TRUCK gaadhi, babuur cd Yd riin Q TRUCK DRIVER darawal wade TDM A TO tamaanano, yaanyo TRUE run ah TOMORROW Kprn ttc\ TRUNK jinda geedka ama TON tan lull gacanta maroodiga THNini FF Cai Ta D allla gua Uliigu.

TA\nr LTT 1 UN lun 1 caawa xas Lisa dambe THAT TOOL qalab TRUST kalsooni 1UUL jrtc U it iii qolka qalabka TRUTH run TOOTH ilig TRY isku deyid TOOTHACHE lhg xanuun TUBERCULOSIS tubisho, qaaxo, TOOTHBRUSH caday (TB) tnbay TOOTHPASTE TUESDAY Talaado daawada cadayga TOP dusha TUITION lacagta waxbarashada TORN lanarav lay Sy Kaga Ul AJy U TOUCH faiihachn XT IXT A CTOU i UNA Hon tuuna, toono TOWEL tuwaal, shukumaa TURBAN cimaamad TOWN magaalo TURKEY turki, shimbir TRADE ganaesi digaaga u eg TRADITION dhaqan TURN Ieexin 134 Useful Wordlist English-Somali TURNPIKE TURPENTINE TUTOR TWICE TYPE TYPIST U UGLY ULCER UMBRELLA UNCLE UNDER UNDERNEATH UNDERSHIRT UNDERSTAND UNDERWEAR UNEMPLOYMENT UNFAIR UNHAPPY UNHEALTHY UNION UNIT UNITE UNITY UNIVERSITY UNKIND UNLUCKY UNPLEASANT UP UPHOLSTERER UPSET waddo bushkuleeti/ baaskeel dareere nnjiga lagu khafiifiyo macalhn khaas ah labolaab teeb teeb yaqaan fool xun nabar calooleed dallad adeer hoos xaga hoose garan, sangalaydh garasho, gahan nigis, kastuume shaqola'aan eexda, cadaalad ahayn faraxsanayn caafimaad qabin urur cutub, xubm midoobid mi dm mo jaamacad naxanis lahayn nasub daran laga xumaado sare galeeye xanaaqsan, calool xumo UPSTAIRS URGE USE USEFUL USUAL V VACATION VACCINATE VACCINATION VACUUM CLEANER VALUE VANILLA VANITY TABLE VARY VEAL VEGETABLES VEIN VENETIAN BLIND VESSEL VEST VIEW VILLAGE VINEGAR VIOLENT VIRUS VISION VISIT VOICE VOLUNTARY VOTE j aranj aro/sal laanka sare doomd isticmaal faa'ndo leh caadi fasax tallaalid tallaal qadnfad nadnfiye qiime geed la cuno oo lagu sameeyo jalaatada mns cajnb ah is badbadehd hihb waylaad khudrad xididada jidhka femshan balaynd weel ama galaas wayn/weel dhen ah baaskoodhad, meesa jaako aragti tuulo khal rabsho badan fayras, geermis arag booqasho cod tskaa wax u qabso doorasho Ereyo wax tar ah Inginisi-Soomaah 135 W WAGES WAIST WAIT WAITER WAITING WAITRESS WAKE UP WALK WALL WALLET WALNUT WANT WAR WAREHOUSE WARM WARN WARNING WASH WASHING MACHINE WASTE WASTEBASKET WATCH WATCHMAKER WATER WATER HEATER WATER METER WATERMELON WAVE WAY WEAK WEALTHY mushahaaro dhex sug mudalad, kabalyeen sugid mudalabad, kabalyeenyad toos soco derbi, gidaar boorsada jeebka nooc lawska ka mid ah rabid dagaal bakhaar, maqsn dnran digid digitaan maydh, dhaq qasaalad qashin baaldiga qashinka saacad saacad sameeye biyo biyo kululeeye biyo cabire qare, xabxab mawjad ama gacan haadin jid taag daran taajir, maal qabeen WEAPON WEAR WEATHER WEDDING WEDNESDAY WEEK WEIGH WEIGHT WELDER WELL WEST WET WHEAT WHEEL WHILE WHITE WIDE WIFE WILD WIN WIND WINDOW WINDOW SHADE WINE WING WINTER WIRE WISE WISH WITH WITHDRAW WITHIN WITHOUT hub xidhasho cimilo aroos arbaca sitimaan, asbuuc, toddobaad musaaimd culays alxanle fayoqaba, fucan, ceel galbeed qoyan qamaddi shaag marku caddaan ballaadhan naagta, xaaska, afada duur joog guulaysi dabayl daaqad hagoog daaqadeed wayn baal diraac, jnlaal fnlo xikmad badan,caaqil rabid leh la bixid dhexdeeda aan lahayn 136 Useful Wordlist English-Somali WOMAN naag WOOD alwaax WOOL dogor WORD xaraf WORK shaqo WORKER shaqaale WORLD duni WORRIED murugsan, welwelay WORRY welwel WORSE ka sn xun WORST ugu xun WOUND dhaawac WRENCH baanad WRIST jalaqley WRllb qond WRONu xnaiad Y YARD waar, yaardi YARDMAN waardiye, llaaliye YEAR sannad YELLOW jaalle YESTERDAY shalay YOGURT yoogar YOUNG dnalin yar VAT TO C waxaaga YOUTH dhahnyaro Z ZIPPER suusad, shinyeen ZONE seere ZOO beerta xayawaanka ZUCCHINI sukiini Useffmil Word Last Somali-English Kelmedo wax tar ah Soomaal Li L/Iinigiirasii Li ■ - ih -^p^.

J* -i P— ■ IW 1 |l~ -|_ ■- basal ONION babuur TRUCK basal i PINK baiaame PAJAMAS basnd SIMPLE bax GO bashaash CHEERFUL baxsasho ESCAPE, FLEE badhan BUTTON bakhaar WAREHOUSE badhar BUTTER bad OCEAN, SEA badhtanka MIDDLE badbaadada bulshada SOCIAL SECURITY bacda qubayska SHOWER CURTAIN badbaadin SAVE baqdin AFRAID, FEAR bad ma ax SAILOR baqdinleh TERRIBLE badbaado SECURITY baqid SCARE badan LOT, MUCH bakeen GLASS badeeco PRODUCT balladhan LARGE bar SPOT ballan PROMISE barbarooni GREEN PEPPER ballaadhan WIDE bamd TEACH balli PUDDLE baruur FAT balam PLUM barkimo PILLOW balan APPOINTMENT barkin waraabe MUSHROOMS baloos BLOUSE barmaamij PROGRAM bambeelmo GRAPEFRUIT barasho LEARN bandhig EXHIBITION baradho POTATO bangi BANK baraf SNOW banooni BALL baraf fadhiya ICE baytal-may RESTROOM baraf oobid FREEZE baabaco HAND baraakeh BROCCOLI baabnka PAPRIKA bare TEACHER baabuur AUTOMOBILE, CAR ban EAST baatrool FUEL ban is baroorasho bas bas joogsi basbaas basbaas cas RICE MOURN BUS BUS STOP PEPPER RED PEPPER baaskeel baaskoodhad baasil baadhid BICYCLE, MOTORCYCLE VEST BASIL EXPLORE, INSPECT, INVESTIGATE, SEARCH 138 Useful Word list Somali-English baaq baaquli baal baaldi baaldiga qashinka baalays baaluun baanad baahan baahi baayac mushtar bedelid berntto beed beer beer abuure beerta xayawaanka beeralay been beeyo bixitaan bixid bixin bir bmij binnf bistajajoos bisad bil bilaabid bilow biyatooni biyo biyo xidh SIGNAL BOWL FEATHER, WING BUCKET WASTE BASKET SANDPAPER BALLOON WRENCH HUNGRY HUNGER, NEED BUSINESS TRANSFER TOMORROW EGG FARM, GARDEN, LIVER PEAR GARDENER ZOO FARMER LIE INCENSE DEPARTURE EXIT PAY IRON, METAL BRIDGE BREAK, RECESS PISTACIOS CAT MONTH START BEGIN JANITOR WATER DAM biyo cabire biyo kululeeye but bur bun bunso boxolyow bocor bog bogsasho bogos boqoshaa boqolkuba bolobolo boobid bootar booddo boorsada buuggaagta boorsada jeebka boorso boorsooyin boorash boos boos celin boosteejo baska boosteejo tareen boodh booqasho bool boolbare bool ns booyiso borofasoor WATER METER WATER HEATER BEET BEER PIN PLIERS MISS PUMPKIN PAGE RECOVER BOX MUSHROOMS PERCENTAGE DUCK ROB POWDER FLEA, JUMP B OOKB AG, BACKPACK WALLET BAG BAGGAGE LUGGAGE OATMEAL MAIL RESERVATION BUS STATION RAIROAD STATION DUST VISIT BOLT POWDER POLICE HOUSEKEEPER PROFESSOR Ereyo wax tar ah Soomaali-Ingiriisi 139 burbund CRASH T burbunn SMASH tababar PRACTICE burrus HAMMER takhasus yah an SPECIALIST bursalud DUMPLING taxadar CAREFUL burcad BUTTER taxadar daran CARELESS burush BRUSH tax an ROW burushka timaha HAIRBRUSH tarraaqad * TROUT burushka nnjiga PAINTBRUSH tartiib SLOW buruun PRUNE taraq MATCHES buste BLANKET tareen TRAIN busteeki STEAK tag GO buskud COOKIES tagsi CAB/TAXI, TAXICAB buskul CRACKERS tagsnle CAB/TAXI DRIVER bushkuleeti BICYCLE tallaagad REFRIGERATOR buka SICK tallaal PHONE, TELEPHONE bukaan socod PATIENT tallaalid STEP bulsho SOCIETY talafoon TUESDAY buluug BLUE tal aabo VACCINATION bun COFFEE Talaado VACCINATE bunni BROWN talo ADVICE buux FILL talo sun ADVISE buuxa FULL tamaashur CHALK buur HILL, MOUNTAIN tamaandho TOMATO buuran FAT tan TON buudh BOOTS, OVERSHOES tawalayd DRESSER buug BOOK tahmyad CONGRATULATIONS buug talafoon PHONE BOOK taybka qiyaasta TAPE MEASURE buug dugsiyeed TEXTBOOK tayo QUALITY buug-kaydiska LIBRARY taa THAT buuq CROWD, NOISE taabasho TAP, TOUCH buua badan NOISY taabid GAIN buundo BRIDGE, GRADE, taajir RICH, WEALTHY SCORE taanikh DATE, HISTORY taag daran WEAK taagni STAND 140 Useful Wordlist Somali English aageend egay egitaan egid elagraam elifisyoon cnagga qashinka eeb eeb yaqaan ljaabo ixraacid irtire iro igidh :ifaf tir ilmaame :ilmaamo llmaan umir :imo timo j are timo xur iimo hagaajiye tiibay Lnbisho [olid toob toos toosh toogo toon toono turjume SUPPORT LEFT DEPARTURE LEAVE TELEGRAM TLEVISION GARBAGE CAN TYPE TYPIST TEST REFER ERASER NUMBER, QUANTITIY STAMP TICKET DETAIL DIRECTORY INSTRUCTIONS DIRECTIONS DATE HAIR BARBER BARBER HAIRDRESSER TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS KNIT SEW DRESS WAKE UP FLASHLIGHT SHOOT GARLIC TUNA FISH INTERPRETER, TRANSLATOR turki tus tusmeeye tusaha talafoonka tusaale tufaax tukasho' tumaal tuwaal tuubuste tuubo tuund tuulo tuuna j jab an jadwal jarjaray j aranj aro jaranjaro sare jaranjaro hoose jasiirad jacayl jago jaqaf jallaato jalmad jalaqley jambal Jannaayo janno jawaab jawaabid jaanyad TURKEY SHOW GUIDE TELEPHONE DIRECTORY EXAMPLE APPLE PRAY BLACKSMITH TOWEL PLUMBER PIPE THROW VILLAGE TUNA FISH BROKEN CHEAP SCHEDULE TORN STAIRWAY UPSTAIRS DOWNSTAIRS ISLAND LOVE POST DUSTPAN ICE CREAM KETTLE, TEAPOT WRIST SANDALS JANUARY HEAVEN ANSWER RESPOND HOUSEKEEPER (TB) (TB) Ereyo wax tar ah Soomaah-Inginisi 141 jaadhi wale jaaket jaalle jaamacad jaanis jejebin jeclaan jeeb jeex jeermis tire jeen jeeso jeega wareega jeel jid j id weyne jijin jidh jidh dnd jiko jilbo joogsi jilicsan Jimce jinsi jmsiyad jinsiyad ahaansho jihayn jiho jnlaal jnnis jus joojm JANITOR JACKET YELLOW UNIVERSITY OPPORTUNITY CRUSH LIKE POCKET PIECE DISINFECTANT CHERRY CHALK MONEY ORDER PRISON AVENUE, BOULEVARD, ROUTE, WAY HIGHWAY BRACELET BODY ALLERGY KITCHEN KNEEL SOFT FRIDAY RACE CITIZENSHIP, NATIONALITY ETHNICITY DIRECTIONS DIRECTIONS WINTER JEANS CHEESE HOLD joodan joogto ah joogsi joogitaan joogid joonaaliste juus Juunyo X xabbad xabxab xabsi xabno xunuun xabag xabaal xabaalo xabeeb xad xad dhaaf xadid xaraf xaraash xanijin xanir xanif xarun xasaasiyad xasuus xadhig xadhig koronto xaga hoose xagaa MATTRESS PERMANENT, REGULAR STOP ATTENDANCE STAY, ATTEND JOURNALIST JUICE JUNE BULLET MELON, WATERMELON JAIL, PRISON ARTHRITIS GLUE GRAVE CEMETARY HOARSE BORDER EXTREME STEAL WORD SALE LINE SILK SMART HEADQUARTERS ALLERGY MEMORY, REMEMBER ROBE EXTENSION CORD UNDERNEATH SUMMER 142 Useful Wordhst Somali-English xanau TPRPMONY PARTY V 1 Al I C T OCR xataayad Pit a nrn LHArc R xisaa D ATr OTTNT MATH xafiis Or HCb xisaaoiye A CCCW TMT A NT xatnska boostada FUM Urrl Lc xisaaoiye nangi R AWlf TVl T PP DAf Nlv i CLLDIx xaqnq nr a t ■1 m m Lb j F^k j F^t _|T^ xjsnooda CUV on i xaiaasna yanuuooa MJo rib K v in n Al UIl xamaali FOR 1 b R xidnasno xan GOSSIP xidnan xannaanada carruurta DA Y L AKb Lb IN 1 b K xidnit xanaaqsan UPSET xidnndn DC] ATTHM xanaano ktt th cm \7 NURSERY xikmad badan U/ ICC xanuun TT I MT7CC n A IM ILLNb SS, FAIN Xllll 1 c KJVl xawh c Dccn vi li fro mi no xinga guga xawaare CDUcn o Fhc U V 1 #^ *^ y~v xinnc xawaash xnamo f MTPSTTNPS xaydh doofaar /^CI A TIM Uh LA 1 IN X11S0 11N I e Kcj 1 xayawaan A MTAj I A I ANIMAL xnso geun CVPTTP xayaysns A r\\ 7"CD TI C C7 ADVb Rl ISb xnq A CTUl VVl A AMn MA xaang MRINu xognayn Cnr DPTAP V OCLKCl AK I i xaaska 117 1 1 'I * Wlrh _ _ xoog r UKLc xaasnad SHbbl xooggan o 1 KUINU xaashi PAPb R xooga daika MIL1 1 AK I xaaqin BROOM, MOF xuoin T TWIT U1N11 xaakin JUDub xuoin Ka tirsan IVl Cl Vll JCiv xaaiad CT ATT?

Gaadhi ku socdaalka Buuxi, fadlan Ma 11 eegi kartaa oolyada ama salidda/baatenga/taangiga biyaha/ lug ah a 9 Waxaa iga dhammaaday baatroolkn Gaadhigaygn wuu jabay Gaadhigaygn waa kici waayey Waxaan galay shil Waxaa iga lumay furayaasha gaadhiga Gaadhigaygn wuxuu n jiraa laba mayl Lug baa iga banjartay Waxaa iga jabtay muraayadda hore Tirtirayaasha/nalka/xejiyeyaashu shaqayn maayaan Xubmta 12a ad — Meelo aad 61 Useful terms taxi/cab bus tram airplane/plane boat car/automobile bicycle motorcycle bus stop bus station railroad station airport street avenue boulevard road highway freeway/expressway turnpike ticket one way ticket round trip ticket gate platform map departures arrivals waiting room information booth baggage/luggage passenger conductor schedule Ereyo faa'ndo leh tagsi bas tareen diyaarad doonni gaadhim, baabuur baaskeel, bushkuleeti mooto, baaskeel bas joogsi boosteejo baska boosteejo tareen gegida diyaaraha waddo j id, waddo daniq, jid waddo j id weyne waddo furan, waddo degdega waddo bushkuleeti/baaskeel tigidh tigidh hal jid ah tigidh tegid lyo noqosho ah albaab weyn, ganjello mas rax khanidad bixitaan, tegitaan imaatin qolka sugitaanka darka warbixinta alaab, boorsooyin rakaab isku dubande jadwal 62 Unit 12 — Going Places More useful terms Immigration and Naturalization Service (INS) unemployment office city hall police station sheriff s office Department of Motor Vehicles (DMV) employment agency real estate office school college university elementary school middle/intermediate school high/secondary school church mosque synagogue hospital post office Western Union office railroad station bus station airline ticket office airport bank hotel/motel drugstore department store movie theater dnve-in-movie five and ten store Ereyo faa'iido badan Adeegga socdaalka lyo jinsiyad bixinta xafiiska shaqo la'aanta dawlada hoose xerada bulnska, shookiga, saldhig boohis xafiiska gudoomiyaha buhiska Waaxda gaadndka hay'adda shaqo bixinta xafiiska dhul lyo guryo nbmta dugsi kulhyad jaamacad Dugsi Hoose Hoose Dhexe/Dugsi Dhexe Dugsi Sare kinnsad masaajid kanusadda yuhuudda cusbataal xafiiska boostada xafiiska westaran uniyan boosteejo tareen boosteejo baska xafiiska tigidhada diyaaradaha gegida diyaaradaha bangi huteel ama hudheel/albeergo farmasi, farmashi dukaan shaneemo shaneemada gaadhiga lala galo dukaanka shan lyo toban Xubinta 12a ad — Meelo aad 63 hardware store bookstore public library gas station/service station garage laundromat dry cleaner' s fabric store shoe repair shop shoe store appliance repair shop furniture store thrift shop Salvation Army store Goodwill Industries store grocery store supermarket restaurant cafeteria delicatessen dukaanka qalabka wax lagu dhiso dukaanka buugaagta maktabadda ummadda rugta baatroolka/dayactirka geerash, garaash doobbi, lamandaayo maydhista qallalan dukaanka dharka waaraadka ah kabatole dukaanka kabaha dayactirka qalabka korontada dukaanka qalbka guryaha lyo xafiisyada dukaanka alaabo jaban oo la isticmaalay dukaanka cudanka badbaadinta dukaanka warshadaha Good Will dukaanka cuntada suuqa carwada hudheel, makhaayad makhaayad macmacaan 64 Unit 13 ■ Xubinta ISaad Conveying War gudbinta Information The telephone Excuse me Is there a public telephone near here 9 May I use your phone 9 — Please do What is your telephone number 7 — My telephone number is 362- 7089 What is the area code 7 — The area code is 202 What is the telephone number there 7 Do you have his telephone number 7 (Referring to a telephone directory ) Excuse me I'm having trouble finding the telephone number of a friend m here Could you help me 7 Talafoonka Raah iga ahow Ma jiraa talafoon dadweyne oo halkan u dhowi 7 Ma istcmaali karaa talafoonkaaga 7 — Fadlan, yeel Muxuu yahay lambarka talafoonkaagu 7 — Talafoonkaygu waa 362-7089 Waa maxay furahaagu 7 — Furaha ygu waa 202 Maxay tahay lambarka talafoonka halkaasi 7 Ma haysaa lambarka talafoonknsa 7 (Sida loo tixraaco tusmeeyaha talafoonada ) Raalli iga ahow Waxay dhibaato iga haysataa sidaan u heh lahaa tirada talfoonka saaxnbkay oo halkan jooga Ma i caawin karaysaa 7 Hello I would like to speak to Mr Smith, please Halow Waxaan rabaa inaan la hadlo mudane Smith, fadlan Xubinta 13aad — War gudbmtan 65 Please tell him that Mr Anderson called Thank you Please ask him to call me at 362-4980 Is this your home phone number *?

Is this your office phone number 7 (To a telephone operator ) Operator 7 1 am looking for the number of John Berger His family name is Berger, spelled B-E-R-G-E-R His first name is John, spelled J-O-H-N Operator, I would like to make a lon g distance call to Philadelphia, Pennsylvania The person I am calling is His number is My name is This is a person-to-person call This is a station-to-station call Fadlan, u sheeg inuu la soo hadlay mudane Anderson Mahadsanid Fadlan weydn muu igala soo hadlo 362-4980 Kani ma lambarka talafoonka gungaaga?

L1CU Ual CU I thin caato penerous deeasi patient dulqaad leh cplfic Vi dtsll l Ol J n^ftnci iivi incuiyci impatient dulqaad daran U1JCCI 1 L1J Uaol J dud 11 nice fiican wornea mu rugs an, mean AAA 4r -A aallafsan, hadal welwelav xun calm vl UII 1 dep p Q p an ut/ 5o angry cadho UUo CL Aallociuoall glad farxad Mlla J L Y Qnif Adi 111 shy xishooda aumo Saaqiu, aan nauu outgoing furfuran kann fair eexasho lahayn intelligent maskax badan unfair eexda, cadaalad stupid doqon/nacas ahayn sincere daacad thirsty harraad dishonest khaa'm ah, daacad hungry gaajaysan, baahan ahayn full dheregsan, buuxa afraid cabsi, baqdin tired daallan brave geesi sleepy hurdaysan lazy caaiis rested nasan hard-working shaao badan hot A A V kulavl pleasant lagu farxo cold qabow unpleasant laga xumaado well fayoqaba lucky nasnb badan sick buka unlucky nasnb daran hurt dhaawac frank myad xaadhan, dead dhmtay daacad alive nool reserved xir xiran 44 Unit 11 B Xubinta llaad . Dolus Things Do you work here 7 Miyaad ka shaqaysaa hakan 7 Yes, I work here Haa, waan ka shaqeeyaa halkan Did you work here 7 Miyaad ka shaqevsev halkan 7 Yes, I worked here Haa, waan ka shaqeeyey halkan Do you eat here 7 Miyaad wax ka cuntaa halkan 7 Yes, I eat here Haa, waan ka cunaa halkan Did you eat here 7 Miyaad wax ka cunt ay halkan 7 Yes, I ate here Haa, waan ka cunay halkan Do you sleep here 7 Miyaad seexataa halkan 7 Yes, I sleep here Haa, waan seexdaa halkan Did you sleep here 7 Miyaad seexatay halkan 7 Yes, I slept here Haa, waan seexday halkan What did he want 7 Maxuu rabav 7 He wanted to see you Wuxuu rabay inuu ku arko When did they tell you 7 Goormay kuu sheegeen adiga 7 They told me yesterday Waxay 11 sheegeen shalay What did he sav 7 Muxuu vidhi 7 He said O K ■Wuxuu yidhi waayahay Xubinta llaad — Wax qabashada 45 —He said NO — He did not say anything Where did Bill go 9 — He went to eat Did you like it 7 — I liked it very much Did she come here alone 9 — No, she came with a friend What did she give you 9 — She gave me a present Did you finish it yet 9 — Yes, I finished it a long time ago — I just finished it — I did not finish it yet Where did you find this 9 — I found it right here Did your watch stop 9 — Yes, it stopped — No, it is still working Did you take the pencil from here 9 — No, John took it — Wuxuu yidhi maya — Waxba maanu odhan Xagee buu Bui aaday 9 — Wuxuu doontay cunto Ma ka heshay 9 — Aad baan ugu helay Ma kahgeed bay halkan timid 9 — Maya, waxay la timi saaxub Maxay ku susav 9 — Waxay 1 snsay hadiyad Miyaad dhamaysay well 9 — Haa, waxaan dhameeyay goor hore — Hadeer baan dhameeyey — Ma aanan dhamaynin well Xagee baad ka heshay tan ama kan 9 — Waxaan ka helay halkan Saacadaadu miyay joogsatay 9 — Haa, way joogsatay — Maya, well way shaqaynaysaa Miyaad ka qaadav qahn qon halkan 9 — Maya, waxaa qaatay Joon 46 Unit 11 — Doing Things How much time did it take 9 — It took nearly two hours Whom did you stay with last week 7 — I stayed with a friend When did you hear about that 7 — I heard about it yesterday Did he love her 7 — Yes, he loved her very much — No, he did not love her Did you do this 7 — No, Steve Larson did that How long did you live there 7 — I lived there for three years Where did you buy this 7 — I bought it in Somalia Whom did you sell it to 7 — I sold it to Bob Casey Why did you return it 7 Waqti in tee le'eg bay qaadatay 7 — Waxay qaadatay labo saacadood ku dhawaad Yaad la joogtav usbuucn tegay 7 — Waxaan lajoogey saaxnb Goormaad wax ka maqashay taa 7 — Waxaan wax ka maqlay shalayto Ma jecelaa iyada 7 — Haa, aad buu u jeclaa — Maya, ma aanu jeclayn Miyaad samaysay tan 7 — Maya, waxaa sameeyey Istnf Laarson Immisaad halkaa ku noolayd 7 — Waxaan halkaa ku noolaa saddex sannadood Xagee baad ka nbsatay/gadatay tan ama kan 7 — Waxaan ka nbsaday/gatay Soomaaliya Yaad ka nbisey/gadev 7 — Waxaan ka nbiyey/gaday Baab Kaseey Maxaad u celisey 7 Xubinta llaad — Wax qabashada 47 — I returned it because it was broken When did it begin 7 — It began two weeks ago — It just began — It began on July 4th (fourth) — I do not know when it began When did it end 7 — It ended two weeks ago — It just ended — It ended on April 1 5th (fifteenth) — I do not know when it ended Did she become an American citizen 9 — Yes, she became an American citizen last year When did she leave 9 — She left ten minutes ago — She left last Friday Waxaan u cehyey sababta oo ah wuu jabnaa/way jabnayd Goormay/goormuu bilaabmay 9 Wuxuu/waxay bilaabmay/ bilaabantay laba usbuuc ka hor — Hadday bilaabantay — Waxay bilaabantay Luuhyo 4dn (afarteedn) — Ma garanayo goortay bilaabantay Goormay dhammaatay 9 — Waxay dhammaatay laba usbuuc/todobaad ka hor — Hadday dhammaatay — Waxay dhammaatay Abnil 15dn (shan lyo tobankeedn) — Ma garanayo goortay dhammaatay Miyey noqotay waddani Maraykana 9 — Haa, waxay noqotay waddani Maraykan ah sannadkn la soo dhaafay Goormay tagtay 9 — Waxay tagtay toban daqnqo ka hor — Waxay tagtay Jimcihn hore 48 Unit 11 — Doing Things —She left on May 25th (twenty-fifth) Did he answer your letter 9 — Yes, he answered it right away Whom did you ask 9 — I asked Larry Tanaka Did you get your paycheck 9 — Yes, I just got it — No, I didn't get it yet When did you get here 9 — I just got here — I got here fifteen minutes ago Did you close the windows 9 — Yes, I closed all the windows Did you open the windows 9 — Yes, I opened all the windows Where did you gut my keys 9 — I put them over there Did you write to him 9 — Waxay tagtay May 25dn (shan lyo labaatankeedn) Miyuu ka soo jawaabay warqaddaadn 9 — Haa, marknba wuu ka soo jawaabay Yaad weydiisey 9 — Waxaan weydnyey Laan Tanaaka Ma heshay jeegaagn mushaharka 9 — Haa, haddan helay — Maya, well ma helm Goormaad halkan timi 9 — Haddeer baan lmi — Waxaan lmi shan lyo toban daqnqo ka hor Daaqadihn ma soo xidhay 9 — Haa, waan soo xidhay daaqadihn oo dhan Daaqadihn ma soo furtay 9 — Haa, daaqadihn oo dhan waan soo furay Xaggee baad dhi gtay furayaashaydn 9 — Waxaan dhigay halkaa Warqad ma u qortay 9 Xubinta llaad — Wax qabashada 49 — Yes, I wrote to him yesterday — No, I didn't write to him Did you call him back *?