skip to content »

music-plugin.ru

Confirmare certsign online dating

confirmare certsign online dating-8

1294/2007, actualizata in , datorita actualizarii conturilor IBAN.

confirmare certsign online dating-44confirmare certsign online dating-35confirmare certsign online dating-25confirmare certsign online dating-90

Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explicate în instrucţiunile aferente depunerii on-line.130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă (OPANAF 101/2008)Formular 130 Se completează de către producătorii interni de ţiţei.Se depune în format electronic, cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. 140 Cerere pentru obţinerea certificatului digital (OMEF 858/2008)Formular 140 Se completează şi se transmite prin Internet de contribuabilii care doresc să depună declaraţiile 100, 101, 102, 103, 120, 130, 300, 301, 710 prin Internet.091 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare (OPANAF 7/2010)Formular 091 Declaraţia se depune de către:1) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 101 Declaraţie privind impozitul pe profit (OPANAF 1607/2009)Formular 101 Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit.153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. Declaraţia se depune în format electronic, sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificările ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. 103 Declaraţie privind accizele (OPANAF 101/2008)Formular 103 Se depune de către plătitorii de accize, cărora le revin, potrivit titlului VII din Codul fiscal, obligaţiile de plată la bugetul de stat cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declaraţie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaraţia vamală. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii.Începând cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. (2), înaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art.

Contribuabilii menţionaţi, înregistraţi la 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. 153, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. Declaraţia se completează în două exemplare: un exemplar, însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum şi de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Valabilă până la data de , după care MFP nu mai eliberează certificate de semnătură electronică.

Cei interesaţi se pot adresa altor autorităţi de certificare, ca de exemplu [email protected] [email protected] [email protected]

2559/ , declaratia 102 pentru an 2010, incepand cu luna septembrie (09) 2010; OPANAF nr.

2238/ ,declaratia 112 pentru an 2011, incepand cu luna ianuarie (01); OPANAF nr.

1607/ 2009 (declaratia 101 pentru an 2010); OPANAF nr.