Cialis цена

КОето излиза 70 лева, вместо по 25 лева на хапче - 250 лв.10 таблетки Левитра 10 мг струваха няколко долара по-скъпо.Този път обаче искам да похваля един медикамент - казва се Cialis. В такъв случай жена ми с удоволствие ще отдели горе споменатата сума от заплатата си за да и бъде хубаво!С мъжа ми го открихме малко случайно (чрез публикация в Интернет). Въпреки, че аз предпочитам да ми дава тези пари, а трето лице да ми върши работата, безплатано......В жаргона е известно като "уикенд-таблетката", понеже има данни, че действието му продължава до 72 часа след приема.

В исследованиях первичной эффективности применения тадалафила в дозе 5 мг 62% и 69% попыток полового акта были успешными по сравнению с 34% и 39% пациентов, принимавших плацебо.Просто исках да пробвам новите, инак после ще си взема пак Левитра и ще спестя да не ви казвам колко...Не мога да дам икономическо обоснование защо е така между двете страни, но факт... Така и бракът се стабилизира и отношенията се хармонизират.Тадалафил у здоровых лиц не вызывает достоверного изменения с АД и д АД в сравнении с плацебо в положении лежа (среднее максимальное снижение составляет 1,6/0,8 мм рт. соответственно) и в положении стоя (среднее максимальное снижение составляет 0,2/4,6 мм рт. Кроме того, не наблюдалось нежелательного влияния на среднюю концентрацию половых гормонов, тестостерона, ЛГ и ФCГ при приеме тадалафила по сравнению с плацебо.Эффективность и безопасность препарата Сиалис (в дозах 2,5 мг и 5 мг) изучалась в ходе клинических исследований.