skip to content »

music-plugin.ru

Belgisch rijksarchief online dating

belgisch rijksarchief online dating-45

Deze database geeft u een mogelijkheid om uit te zoeken welke registers van welke plaatsen bewaard zijn gebleven.

Als officieel overheidsarchief worden hier de aktes van de Burgerlijke Stand van alle Friese gemeentes bewaard.De database bevat de namen van de partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1591, zoals ze in de quaclappen zijn geregistreerd.- de database 1527-1591 is opgenomen in Alle Friezen - transcripties en bewerkingen 1600-1612, gemaakt door Jan Post (PDF) - transcripties en bewerkingen 1613-1620, gemaakt door Jan Post (PDF)Sonttol-registers De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken.Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 14, toen de tol werd opgeheven. In de Sonttolregisters komen veel Friese schepen en schippers voor.Tot zolang stellen wij ter vervanging een aantal alternatieven beschikbaar.Quaclappen In de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) staan de teksten van de vonnissen van het Hof van Friesland in civiele zaken kort en bondig aangetekend.De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar.

Je krijgt bij het zoekresultaat een directe link naar de catalogus.

Eén van die correspondenties maakt deel uit van het archief van de familie Hoogland, dat bij Tresoar berust.

Het betreft brieven uit de jaren 1898-1940 van emigranten in Amerika aan Sjouke Johannes Hoogland, een welgestelde, doopsgezinde boer in St. De originele brieven zijn gedigitaliseerd en op deze website te bekijken.

Naast een aantal bronnen afkomstig van een aantal andere Friese archieven vind je daar de gegevens (en van een aantal bronnen ook de scans! (1963) : ​In 1963 verscheen er een "Beroepenlijst" voor St.

) uit de volgende Tresoar-bronnen: - DTBL: dopen, trouwen, begraven en lidmaten voor 1811- Burgerboeken- Kadaster 1832- Kamer van Koophandel- Memories van successie- Militairen 1795-1815- Naamsaanneming 1811 - met scans- Notarieel- Ontvanger generaal- Pottenbakkers- Quaclappen- Quotisatie 1749- Registres civiques- Rolboeken (SAdresboek 1928 : In 1928 verscheen het "Algemeen Adresboek voor de Provincie Friesland". Annaparochie en de omliggende dorpen Berlikum, Ferwerd, Firdgum, Hallum, Hogebeintum, Hijum, St.

Bij het zoekresultaat van een bepaalde familienaam wordt ook een directe link getoond om te zoeken naar familieadvertenties in De Krant Van Toen (o.a. Joodse bronnen Database met diverse gegevens over de Joodse bevolking van Friesland: besnijdenissen in Friesland, ca.